سازشناسی سمفونیک 1

sazshenasi asadi

گردآوری و تدوین: مهری اسدی
این کتاب جلد اول از مجموعه چهار جلدی است که بنا بر نیاز دانشجویان رشتۀ موسیقی (نوازندگی سازهای ایرانی، نوازندگی سازهای جهانی، آهنگسازی و موسیقی نظامی) برای مطالعه جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد این رشته گردآوری شده است. در واقع علت نگارش این مجموعه به وجود آوردن منابعی مشخص برای آزمون بوده است. تلاش بسیار شده است در آن، تمام مطلب مربوط به دروس سازشناسی سمفونیک، سازشناسی ایرانی، مبانی نظری موسیقی ایرانی و مبانی نظری موسیقی جهانی (که همه از موارد مهم مورد سؤال در این آزمون هستند)؛ با دقت تمام و زیر نظر اساتید محترم این رشته همچنین بر اساس آزمون های سال های گذشته به صورت طبقه بندی شده، همراه با تست های مربوط به هر بخش گردآوری شود.