سازشناسی

sazshenasi mansouri

 تألیف: پرویز منصوری

محتوای کتاب ساز شناسی به منظور شناخت سازهای موسیقی، خواه سازهای ایرانی و خواه غربی، چه سازهای کلاسیک و چه عامیانه، به نحوی تنظیم و به صورتی خلاصه شده که خدشه ای به آموزش این فن وارد نسازد و به یقین مورد استفاده خوانندگان و هنردوستان عزیز این رشته هنری قرار خواهد گرفت.