sazshenasi asadi

گردآوری و تدوین: مهری اسدی
این کتاب جلد اول از مجموعه چهار جلدی است که بنا بر نیاز دانشجویان رشتۀ موسیقی (نوازندگی سازهای ایرانی، نوازندگی سازهای جهانی، آهنگسازی و موسیقی نظامی) برای مطالعه جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد این رشته گردآوری شده است. در واقع علت نگارش این مجموعه به وجود آوردن منابعی مشخص برای آزمون بوده است. تلاش بسیار شده است در آن، تمام مطلب مربوط به دروس سازشناسی سمفونیک، سازشناسی ایرانی، مبانی نظری موسیقی ایرانی و مبانی نظری موسیقی جهانی (که همه از موارد مهم مورد سؤال در این آزمون هستند)؛ با دقت تمام و زیر نظر اساتید محترم این رشته همچنین بر اساس آزمون های سال های گذشته به صورت طبقه بندی شده، همراه با تست های مربوط به هر بخش گردآوری شود.

sazshenasi otraei

مؤلفان: ارفع اطرایی، محمدرضا درویشی.
این کتاب که به مطالعه سازهای ایرانی می پردازد، بر اساس سطح نیاز و برنامۀ دوره متوسطۀ هنرستان های موسیقی کشور طراحی و تألیف شده است و از این رو در همۀ موارد سعی شده در ایجاز و حتی حذف پاره ای مسایل فراتر از سطح و نیاز هنرجویان دارد.
کتاب سازهای ایران در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول به مطالعه سازهای مورد استفاده در موسیقی کلاسیک ایرانی- یا مبتنی بر موسیقی کلاسیک ایرانی- اختصاص دارد و فصل دوم به مطالعۀ اجمالی سازهای مورد استفاده در موسیقی اقوام و نواحی مختلف ایران می پردازد.
هدف این کتاب آشنایی با سازهای ملی و نواحی ایران از طریق مطالعه ی خصوصیات ظاهری، تکنیک های اجرایی، کوک، دستان بندی، جنس مواد به کار رفته در ساختمان ساز و موقعیت های اجرایی سازها به منظور درک بخش مهمی از سنت موسیقی ایرانی است.

sazshenasi mansouri

 تألیف: پرویز منصوری

محتوای کتاب ساز شناسی به منظور شناخت سازهای موسیقی، خواه سازهای ایرانی و خواه غربی، چه سازهای کلاسیک و چه عامیانه، به نحوی تنظیم و به صورتی خلاصه شده که خدشه ای به آموزش این فن وارد نسازد و به یقین مورد استفاده خوانندگان و هنردوستان عزیز این رشته هنری قرار خواهد گرفت.