مجوزها

آموزشگاه موسیقی خورشید دارای پروانه تأسیس آموزشگاه آزاد هنری با کد شناسایی مجوز: 20110038930001 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور هنری دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری) می باشد.

همچنین این آموزشگاه در سال 1394 برای اولین بار در مشهد موفق به دریافت «مجوز فعالیت مرکز مهارت آموزی» در رشته موسیقی (شاخه کاردانش، با همکاری اداره آموزش و پرورش) از سوی "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" شده است.

شماره مجوز مرکز مهارت آموزی: 14184/4/14/3