GITAR گیتار از جمله سازهایی است که به ندرت و تنها در موارد خاص در ارکستر مورد استفاده قرار می گیرد.

دسته این ساز دارای پرده بندی است و پرده های آن معمولاً از جنس فلز و یا چوب نازک ساخته می شوند.

نت نویسی برای گیتار معمولاً روی کلید «سل» صورت می گیرد و کوک سیم های آن به ترتیب از بم به زیر عبارتند از «می»، «لا»، «ر»، «سل»، «سی» و «می».

نواختن این ساز به وسیله انگشتان دست راست (انگشت شصت و انگشت چهارم) صورت می گیرد. . (منبع: کتاب ساز شناسی سمفونیک، گردآوری و تدوین: مهری اسدی)

© 2016 آموزشگاه موسیقی خورشید. تمامی حقوق محفوظ است

Search