فلوتفلوت از جمله سازهای بادی است که معمولاً از جنس چوب یا فلز سفید ساخته می شود. این ساز از گروه سازهای بادی بدون زبانه است که تولید صوت در آن به وسیله دمیدن در لبه تیز ساز صورت می گیرد. وسعت صوتی فلوت از نت "سی" زیر پنج خط حامل تا نت "ر" دو اکتاو بالاتر از خط حامل (با کلید سل) ذکر شده است (منبع: کتاب ساز شناسی سمفونیک، گردآوری و تدوین: مهری اسدی)

فلوت توانایی اجرای بسیاری از افه ها از قبیل لگاتو، گام ها و آرپژهای سریع، نت های تکراری سریع، نت های دوزبانه، سه زبانه، ترمولو و تمام تریل ها (به جز تریل هایی بالاتر از اکتاو سوم بوده و همچنین تریل هایی که روی نت های "دو" و "ر بمل" در اکتاو پایین می باشند) را دارد. همچنین توانایی این ساز در اجرای پاساژهای سریع و روان نیز قابل توجه است (منبع: کتاب ساز شناسی سمفونیک، گردآوری و تدوین: مهری اسدی)

ساکسوفونساکسوفون در حدود سال 1840 میلادی توسط "آدلف ساکسن" بلژیکی که سازنده لوازم موسیقی و در پاریس مشغول به کار بود، اختراع شد. خانواده ساکسوفون در اصل شامل 14 عضو می شد. اما امروزه تنها هشت عضو آن معمولا ساخته می شود. این هشت عضو با شروع از کوچکترین آنها شامل: سوپرانینو، سوپرانو، آلتوتنور، باریتون، باس، کنترباس و ساب کنترباس می باشند. فقط سوپرانو، آلتو، تنور و باریتون بصورت گسترد ای استفاده می شوند. ساکسوفونها اعضا معمولی و متناسب برای دسته های رقص و گروه های نظامی هستند. و معمولاً آنها در کارهای ارکستری بصورت تک نوازی مشخص و مجزا ظاهر می گردند. (سازشناسی سازهای ارکستر سمفنیک و دوران های تاریخ، ترجمه: مرتضی مبکی)

سازشناسی سمفونیک