ترمپتپرکاربردترین نوع این ساز در ارکستر سمفونیک ترمپت sib است که پرتحرک ترین ساز خانواده ی بادی های برنجی نیز هست و صدای آن نسبت به دیگر سازه های خانواده نرم تر و پراحساس تر می باشد .

در این ساز انتقالی منطقه پایین صوتی، صدایی نامرغوب داشته وتولید صوت درآن بسیار دشوار است اما از نت «C3» تا «F4» که منطقه ی میانی می باشد صوت حاصله از گرما ونفوذ کافی برخوردار است. اگرچه استفاده از ساز در محدوده صوتی بسیار بالا به علت سختی در اجرا توصیه نمی شود اما با توجه به این مسئله که بخش نمی بایست در این منطقه زیاد بمانند می شود از آن در آثار سمفونیک استفاده کرد .

سازشناسی سمفونیک